Целта на конкурсната процедура е да финансира проекти на представители на местната общност, които да изпълнят дейности и инициативи, насочени към решаването на значими проблеми в приоритетните области, изведени във Визията за общностно развитие на Враца. Предвидените дейности по финансираните проектни предложения ще се изпълняват до края на 2019 година.

Общественият дарителски фонд финансира 7 проекта за развитие на местната общност през 2019 година. Средствата за реализиране на предложенията са осигурени от ОДФ за Враца и Фондация „Америка за България“. От постъпилите 20 проекта от различни организации – спортни клубове, неправителствени организации, читалища, фирми и други, одобрените проекти са:

  1. „Магията на музиката в пещерата Леденика“ на Сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Враца“
  2. „Спорт и туризъм – ръка за ръка“ на Сдружение с нестопанска цел „Спортно технически моделен клуб Враца“
  3. „Изкуството на танца“ на Сдружение с нестопанска цел „Харизма тийм“
  4. „Да пораснем заедно на село“ на Народно читалище „Огнище 1930“- с.Челопек
  5. „Тийнейджъри в библиотеката“ на Народно читалище „Фар – 1930“ с.Паволче
  6. „Футболна ваканция за момичета и момчета“ на Футболен клуб Академия на Ботев Враца“
  7. „Спорт за децата с увреждания“ на Сдружение с нестопанска цел за подкрепа на лица с интелектуални затруднения „Зорница“