• Включи се като член на ОДФ – пиши на odf.vratsa@gmail.com 
  • Дари по сметка – IBAN: BG14 RZBB 9155 1009 8992 18, SWIFT/BIC: RZBBBGSF (Райфайзен)