vola open air night

Туризъм

Развитие на устойчив туризъм, който включва богатата история и красива приорода в региона

фестивал магаренце с. Челопек

Работа с младежи

Дейности насочени към младежи

неформално образование

Неформално образование

Подкрепа за допълнителни и алтернативни образователни услуги

Вклчете се в развитието на Варца и региона

Станете доброволец, член на ОДФ или дарител

Подкрепете ни

Последни проекти

Част от последните проекти подкрепени от ОДФ за Враца

Строежко във Враца
vola-open-air